پل آبی ماگدبورگ – راه عبور با کشتی از روی رودخانه!!!

پل آبی ماگدبورگ کجاست ؟ پل آبی ماگدبورگ –Magdeburg برروی رودخانه‌ البه – Elbe واقع شده که در نزدیکی شهر ماگدبورگ آلمان قرار دارد. این پل آبراهه‌ی البه – هاول را به کانال میتل‌لند –Mittelland  وصل می کند. کشتی‌های تفریحی با وجود پل آبی ماگدبورگ می توانند از روی رودخانه‌ی البه عبور کنند. مشخصات پل […]