فرم پرسنلی

همکاران عزیزفرم-پرسنلی1

احتراماً جهت تکمیل اطلاعات کادر پرسنل ،مشخصات همکارانتان را برای اطلاع رسانی و دریافت تخفیف، فرم زیر را پر کنید و برای شماره 22887109-021 فکس یا به آدرس ایمیل  STARGROUP38@GMAIL.COM بفرستید.

فرم پرسنلی